Sznaucer Miniaturowy Hodowla TIESTO

Archiwum 2008

 ZAKłADAMY KLUB SZNAUCERA

KLIKNIJ A DOWIESZ SIę WIęCEJ


MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
POZNAŃ 08-09.11.2008

ORION MASTERTON Dyas

klasa championów lok 3/5 oc doskonała

 


MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW
RASOWYCH
WROCŁAW 27-27.09.2008

SHERIDAN TIESTO Bella Fraga

klasa pośrednia lok 1/4 oc doskonała

CWC resCACIB na prawach CACIB

 
SAVANA TIESTO Bella Fraga

klasa pośrednia lok 3/7 oc dokonała


 KRAJOWA WYSTAWA PSóW
RASOWYCH
TORUń 17.08.2008

SHERIDAN TIESTO Bella Fraga

klasa młodzieży lok 1/2 ocena doskonała
Zw. Młodzieży,

BOB JUNIOR
BOB

 MIęDZYNARODOWA WYSTWA PSóW RASOWYCH
SOPOT 09-10.08.2008

SHERIDAN TIESTO Bella Fraga

klasa młodzieży lok 2/3 ocena doskonała

 

KRAJOWA WYSTAWA PSóW
RASOWYCH
BęDZIN 27.07.2008

SHAKER TIESTO Bella Fraga

klasa otwarta lok. 1/4 CWC ocena doskonała

 

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSóW RASOWYCH
KRAKóW 29-30.06.2008

 

SHERIDAN TIESTO Bella Fraga


UZYSKAł UPRAWNIENIA REPRODUKTORA
ZAPRASZAMY

klasa młodzieży lokata 3/5 ocena doskonała


 KRAJOWA WYSTAWA PSóW RASOWYCH

KALISZ 15.06.2008


SHERIDAN TIESTO Bella Fraga

CWC BOB BOG II
MIęDZYNARODOWA WYSTAWA PóW RASOWYCH
LESZNO 30.05.-01.06.2008

SHAKER TIESTO Bella Fraga

klasa młodzieży ocena dosk. lok 1/3 Zw.Mł BOB JUNIOR

BIS JUNIOR IIISHERIDAN TIESTO Bella Fraga
klaa młodzieży ocena dok. lok 2/3razem SHAKER & SHERIDAN


MIęDZYNARODOWA WYSTAWA PSóW RASOWYCH
OPOLE

SHAKER TIESTO Bella Fraga

klaa młodzieży ocena dosk. lok.2/2

SAVANA TIESTO Bella Fraga

klasa młodzieży ocena dosk. lok.1/7 Zw.Mł. BOB JUNIOR
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja