LOKI Atria Cordis

LOKI 

Atria Cordis

 

ur.

Młodzieżowy Champion Polski

Champion Polski

v-ce Zwycięzca Polski '2016

REPRODUKTOR

HD  A, zaliczone prace polowe

współwłasność z Tomasz Sławiński